BIOLOGIA
Zapytaj
Założenia programowe
W nowym roku szkolnym 2013/14 uczniom klas drugich LO proponujemy systematyczne, rozłożone w czasie przygotowanie się do trudnego egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym. Rozpoczęcie przygotowań w klasie drugiej gwarantuje utrwalenie materiału, zrozumienie szczególnie trudnych jego fragmentów, pozwoli oswoić się ze specyfiką rozwiązywania arkusza maturalnego.

Zajęcia z biologii umożliwią także przygotowanie się na bieżąco do zajęć szkolnych, powtórek i sprawdzianów, gdyż program proponowanych zajęć będzie zgodny z treściami realizowanymi na lekcjach biologii w szkole.

Na każdych zajęciach pojawi się:

test powtórzeniowy z poprzednich tematów,
wykład multimedialny,
ćwiczenia utrwalające,
pytania, dyskusja.
Popularne kierunki
-medycyna, -biotechnologia
i wiele innych.
Uczący nauczyciele
Aleksandra Bernatowska-Hadała
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale; nauczyciel mianowany, absolwentka studiów biologicznych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia podyplomowe na kierunkach Technologia żywności z elementami żywienia człowieka oraz Biotechnologia żywności na Uniwersytecie Rzeszowskim. Egzaminator maturalny z biologii, od wielu lat pracuje z licealistami i przygotowuje kolejne roczniki do osiągania jak najlepszych wyników na maturze z biologii. Posiada również doświadczenie w pracy z olimpijczykami Olimpiady Biologicznej i innych olimpiad o tematyce biologicznej i przyrodniczej, jak również z uczniami przygotowującymi się do studiów na wydziałach medycznych i przyrodniczych. Liczne sukcesy w pracy z uczniem zdolnym i zainteresowanym rozwijaniem i poszerzaniem wiedzy biologicznej. Ceniona za wymierne efekty pracy, nagrody m.in. Burmistrza Boguchwały, Dyrektora Liceum w Boguchwale.
Renata Kalandyk
VI LO w Rzeszowie; nauczyciel dyplomowany, absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia podyplomowe z zakresu ochrony i kształtowania środowiska (WSP Kraków) oraz ewaluacji i pomiaru dydaktycznego (UR Rzeszów). Egzaminator matury z biologii (poziom podstawowy i rozszerzony); dwudziestoletni staż pracy, doświadczenie w pracy z olimpijczykami olimpiady biologicznej i uczniami przygotowującymi się do studiów na wydziałach medycznych.

Przyjdź lub zadzwoń !

ul. Marszałkowska 9 (I piętro)
tel/fax (17) 8611718, 607994040
adres ukryty
35-215 Rzeszów