MATEMATYKA
Zapytaj
Założenia programowe
Ważnym celem nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych jest wyposażenie przyszłego absolwenta w umiejętności niezbędne do sprostania wymaganiom egzaminu maturalnego na wybranym poziomie. Dodatkowo poziom podstawowy powinien dać absolwentowi wiedzę matematyczną przydatną w codziennym życiu, zaś w programie rozszerzonym najważniejsze jest stworzenie solidnych podstaw do kontynuowania nauki na wyższych studiach - zwłaszcza na kierunkach ekonomicznych i technicznych, gdzie matematyka jest narzędziem niezbędnym. Stwierdzam, że konieczne są dodatkowe zajęcia pozaszkolne, które pozwolą na opanowanie określonej wiedzy w zakresie rozszerzonym oraz umiejętności niezbędnych do zdawania egzaminu maturalnego. Tym właśnie zagadnieniom będą poświęcone zajęcia, które - w wymiarze 4 godzin tygodniowo - będę miał przyjemność prowadzić w Scientii.
Popularne kierunki
-matematyka, -informatyka , -ekonomia, -zarządzanie i marketing, -biotechnologia
i wiele innych.
Uczący nauczyciele
Piotr Drąg
LO w Boguchwale. Posiadam ponad 10 letni staż pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego i wykładowcy w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od wielu lat pracuję również z licealistami, przygotowując kolejne roczniki do osiągania jak najlepszych wyników na maturze. Moi uczniowie biorą udział w konkursach matematycznych i logicznych. Także z własnej inicjatywy organizowałem wiele konkursów i akcji edukacyjnych popularyzujących matematykę i jej zastosowania. Od wielu lat pracuję także z młodzieżą uzdolnioną matematycznie. Zajmuję się rozwijaniem logicznego myślenia, twórczości i kreatywności uczniów oraz wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu matematyki (warsztaty i laboratoria komputerowe z matematyki). Jestem autorem wielu materiałów edukacyjnych dla uczniów i studentów (także w wersji e – learning). W ramach pracy na uczelni byłem także członkiem zespołów naukowo-badawczych, koordynatorem kursów dla studentów i maturzystów. Od wielu lat prowadzę również kursy przygotowujące do matury.
Wiesław Gajdek
IV LO w Rzeszowie; nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy i ogromnym doświadczeniem. Szczególne sukcesy w pracy z uczniem zdolnym (kilkunastu uczestników stopnia centralnego olimpiady matematycznej), wielokrotnie nagradzany przez władze oświatowe m.in. nagrody: Ministra, Kuratora, Prezydenta Miasta, Dyrektora szkoły, Medal Edukacji Narodowej, Nauczyciel Roku 2000 w plebiscycie "Nowin".
Dorota Gajdek
Nauczyciel dyplomowany IV LO z długoletnim stażem,doświadczony egzaminator maturalny na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Liczne sukcesy w pracy z uczniem zdolnym - laureaci i finaliści Olimpiady Matematycznej, finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych z matematyki (Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. F. Leji, Konkurs im. prof. Marszała, Konkurs im. H. Steinhausa i inne). Wielokrotnie doceniona nagrodami, m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Olimpiady Matematycznej, Nagrodą Prezydenta Miasta Rzeszowa, Nagrodami Dyrektora Szkoły. Współpracując z innymi nauczycielami matematyki w IV LO, od wielu lat pomaga uczniom w osiąganiu najwyższych w województwie podkarpackim wyników egzaminu maturalnego z matematyki .

Przyjdź lub zadzwoń !

ul. Marszałkowska 9 (I piętro)
tel/fax (17) 8611718, 607994040
adres ukryty
35-215 Rzeszów