Nauczyciele współpracujący ze Scientią
Magdalena Andrzejczak
HISTORIA
VI LO w Rzeszowie; nauczyciel dyplomowany historii i wos-u. Staż pracy-24 lata. Egzaminator matury z historii. Studia podyplomowe z historii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Wiesława Baran
CHEMIA
II LO w Rzeszowie. Ogromna wiedza i doświadczenie. Sukcesy w pracy z uczniem zdolnym - finaliści olimpiady przedmiotowej. W ciągu 30 lat pracy wielu absolwentów akademii medycznych wykonujących zawód lekarza.
Aleksandra Bernatowska-Hadała
BIOLOGIA
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale; nauczyciel mianowany, absolwentka studiów biologicznych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia podyplomowe na kierunkach Technologia żywności z elementami żywienia człowieka oraz Biotechnologia żywności na Uniwersytecie Rzeszowskim. Egzaminator maturalny z biologii, od wielu lat pracuje z licealistami i przygotowuje kolejne roczniki do osiągania jak najlepszych wyników na maturze z biologii. Posiada również doświadczenie w pracy z olimpijczykami Olimpiady Biologicznej i innych olimpiad o tematyce biologicznej i przyrodniczej, jak również z uczniami przygotowującymi się do studiów na wydziałach medycznych i przyrodniczych. Liczne sukcesy w pracy z uczniem zdolnym i zainteresowanym rozwijaniem i poszerzaniem wiedzy biologicznej. Ceniona za wymierne efekty pracy, nagrody m.in. Burmistrza Boguchwały, Dyrektora Liceum w Boguchwale.
Małgorzata Chomań
FIZYKA
IV LO w Rzeszowie;
Piotr Drąg
MATEMATYKA
LO w Boguchwale. Posiadam ponad 10 letni staż pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego i wykładowcy w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od wielu lat pracuję również z licealistami, przygotowując kolejne roczniki do osiągania jak najlepszych wyników na maturze. Moi uczniowie biorą udział w konkursach matematycznych i logicznych. Także z własnej inicjatywy organizowałem wiele konkursów i akcji edukacyjnych popularyzujących matematykę i jej zastosowania. Od wielu lat pracuję także z młodzieżą uzdolnioną matematycznie. Zajmuję się rozwijaniem logicznego myślenia, twórczości i kreatywności uczniów oraz wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu matematyki (warsztaty i laboratoria komputerowe z matematyki). Jestem autorem wielu materiałów edukacyjnych dla uczniów i studentów (także w wersji e – learning). W ramach pracy na uczelni byłem także członkiem zespołów naukowo-badawczych, koordynatorem kursów dla studentów i maturzystów. Od wielu lat prowadzę również kursy przygotowujące do matury.
Wiesław Gajdek
MATEMATYKA
IV LO w Rzeszowie; nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy i ogromnym doświadczeniem. Szczególne sukcesy w pracy z uczniem zdolnym (kilkunastu uczestników stopnia centralnego olimpiady matematycznej), wielokrotnie nagradzany przez władze oświatowe m.in. nagrody: Ministra, Kuratora, Prezydenta Miasta, Dyrektora szkoły, Medal Edukacji Narodowej, Nauczyciel Roku 2000 w plebiscycie "Nowin".
Dorota Gajdek
MATEMATYKA
Nauczyciel dyplomowany IV LO z długoletnim stażem,doświadczony egzaminator maturalny na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Liczne sukcesy w pracy z uczniem zdolnym - laureaci i finaliści Olimpiady Matematycznej, finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych z matematyki (Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. F. Leji, Konkurs im. prof. Marszała, Konkurs im. H. Steinhausa i inne). Wielokrotnie doceniona nagrodami, m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Olimpiady Matematycznej, Nagrodą Prezydenta Miasta Rzeszowa, Nagrodami Dyrektora Szkoły. Współpracując z innymi nauczycielami matematyki w IV LO, od wielu lat pomaga uczniom w osiąganiu najwyższych w województwie podkarpackim wyników egzaminu maturalnego z matematyki .
Renata Kalandyk
BIOLOGIA
VI LO w Rzeszowie; nauczyciel dyplomowany, absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia podyplomowe z zakresu ochrony i kształtowania środowiska (WSP Kraków) oraz ewaluacji i pomiaru dydaktycznego (UR Rzeszów). Egzaminator matury z biologii (poziom podstawowy i rozszerzony); dwudziestoletni staż pracy, doświadczenie w pracy z olimpijczykami olimpiady biologicznej i uczniami przygotowującymi się do studiów na wydziałach medycznych.
Franciszka Kita
FIZYKA
IV LO w Rzeszowie; nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy, szczególne sukcesy w pracy z uczniem zdolnym - kilkunastu uczestników stopnia centralnego olimpiady fizycznej. Wielokrotnie nagradzana, nagrody m. in.: kuratora, Prezydenta Miasta, Dyrektora szkoły, Medal Edukacji Narodowej, Nagroda Polskiego Towarzystwa Fizycznego im. prof. Grzegorza Białkowskiego w 2002 roku.
Grażyna Kojder
CHEMIA
IV LO Rzeszów, 31 lat pracy z tego 27 w liceum, nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE Kraków, studia podyplomowe z chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Małgorzata Żabińska-Osowy
WOS
IV LO w Rzeszowie; nauczyciel dyplomowany, studia z nauk społecznych, studia podyplomowe z historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia podyplomowe z konstytucjonalizmu w Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Liczne sukcesy w pracy z uczniem zdolnym - uczestnicy stopnia centralnego olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz olimpiady filozoficznej, laureaci ogólnopolskich konkursów historycznych, filozoficznych i z parlamentaryzmu. Ceniona za wymierne efekty pracy, nagrody m. in.: Prezydenta Miasta, Dyrektora szkoły, jury centralnej olimpiady filozoficznej, Fundacji im. Stefana Batorego.
Krystyna Stania
GEOGRAFIA
Wieloletni staż pracy w rzeszowskich liceach: II, III i VI. W latach 1980-1990 wykładowca na Wydziale Spółdzielczo-Ekonomicznym SGPiS oraz Wydziale Ekonomicznym rzeszowskiej filii Akademii Rolniczej w Krakowie. Wielu finalistów olimpiady przedmiotowej oraz absolwentów renomowanych uczelni w kraju i za granicą.
Marek Styś
JĘZYK POLSKI
Nauczyciel-polonista w IV LO w Rzeszowie i Liceum Ogólnokształcącym w Boguchwale. Od 10 lat egzaminator OKE Kraków, przewodniczący zespołu egzaminatorów oceniających maturę pisemną i ustną z języka polskiego, trener nowej formuły matury (obowiązującej od 2015 roku) w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Autor arkusza maturalnego z języka polskiego przygotowanego dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wykładowca i prowadzący zajęcia kultury języka polskiego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Koordynator Objazdowego Festiwalu Filmów o Prawach Człowieka Watch Docs w Rzeszowie. Edukator Wydawnictwa Szkolnego PWN, autor materiałów dydaktycznych, prowadzący warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Koordynator regionalny projektu edukacyjnego "Miłosz od Nowa" Centrum Edukacji Obywatelskiej i opiekun młodzieży w projekcie "Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny." W Scientii od początku jej istnienia przygotowuje licealistów do matury ustnej i pisemnej zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, osiągając 100% zdawalność.

Przyjdź lub zadzwoń !

ul. Marszałkowska 9 (I piętro)
tel/fax (17) 8611718, 607994040
adres ukryty
35-215 Rzeszów