Z nami
  • Jesteśmy przekonani, że z NAMI łatwiej osiągniecie sukces i zrealizujecie swoje życiowe plany.

  • Chcemy, aby nazwa "Scientia" utożsamiana była na rynku usług edukacyjnych z najwyższą jakością, dlatego zajęcia z wymienionych przedmiotów prowadzą doświadczeni i w powszechnej opinii środowiska najlepsi nauczyciele rzeszowskich liceów. Ich profesjonalizm potwierdzony licznymi osiągnięciami i spektakularnymi wyróżnieniami gwarantuje najwyższy poziom nauczania oraz zapewnia przekazywanie wiedzy w sposób przystępny i zarazem niezwykle skuteczny.

  • Wszyscy uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli "Scientii", bez trudu i z dobrym wynikiem zdali egzamin maturalny oraz dostali się na wyższe uczelnie - wielu na tak renomowane, jak: akademie medyczne, Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Ekonomiczna w Krakowie i inne. Osiągnięte przez nich wyniki oraz kierowane pod Naszym adresem podziękowania świadczą o wysokiej jakości usług świadczonych przez "Scientię".

  • W zgodnej opinii nauczycieli ilość godzin przeznaczona na realizację programu  w zakresie rozszerzonym z poszczególnych przedmiotów jest zdecydowanie niewystarczająca.

  • W tej sytuacji pozostają korepetycje, albo zajęcia prowadzone przez C.U.E. "Scientia" - równie skuteczne, a wielokrotnie tańsze.

Przyjdź lub zadzwoń !

ul. Marszałkowska 9 (I piętro)
tel/fax (17) 8611718, 607994040
adres ukryty
35-215 Rzeszów