RODO

RODO

         Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Podstawa prawna  : Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. U.E. 04.05.2016 r.).

 

I Centrum Usług Edukacyjnych „Scientia” - jako administrator Państwa danych osobowych – odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

 

II Państwa dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:

a) zapewnienia właściwej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu

b) wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych – jak np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów administracyjnych i księgowych

         Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać przez czas ich wykonywania (np. wystawiania faktur) oraz czas, w którym przepisy (np. podatkowe) nakazują nam je przechowywać (podst. prawna: art.6 ust. 1 b,c RODO).

 

III Wymagamy od Państwa podania następujących danych osobowych :

a) od nauczycieli i pracowników danych umieszczonych w formularzu umowy

b) od uczniów danych umieszczonych na formularzu zgłoszenia-regulaminu

 

IV Państwa danych nie przekazujemy innym podmiotom z wyjątkiem współpracujących z nami przy obsłudze spraw księgowych i podatkowych.

 

V Jeśli za nasze usługi płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta i w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia czy dokonali państwo poprawnej zapłaty a także w celu dokonania ewentualnych zwrotów.

 

VI Przysługujące Państwu uprawnienia:

1)                sprostowanie (poprawienie) danych

2)                usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie

3)                ograniczenie przetwarzania

4)                dostęp do danych

 

VII W dowolnym momencie macie Państwo prawo do:

1)                cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych

2)                sprzeciwu wobec sposobu ich przetwarzania

3)                wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawne.


Przyjdź lub zadzwoń !

ul. Marszałkowska 9 (I piętro)
tel/fax (17) 8611718, 607994040
adres ukryty
35-215 Rzeszów