Matura
  • Z kiepską maturą nie ma szans na dobre studia, a tym samym na dobrą posadę. Dla pracodawcy dowodem wysokich kwalifikacji jest dyplom renomowanej uczelni - można więc stwierdzić, że rekrutacja na studia to wstępna rekrutacja do pracy. Absolwenci gorszych studiów zaocznych czy prywatnych zasilają rzesze bezrobotnych (wg. danych GUS co czwarty pozostający bez pracy, to osoba z wyższym wykształceniem) lub są zatrudniani do nisko opłacanych prac (np. w recepcjach, telemarketingu czy biurach). Ci, którzy nie uzyskają dobrych wyników - mimo otrzymania maturalnego świadectwa - nie przejdą przez sito rekrutacji na wyższe uczelnie. Liczcie na siebie  - dlatego już od września rozpocznijcie systematyczne przygotowania do matury. Nauczyciele SCIENTII pomogą Wam uzyskać wyniki gwarantujące sukces.

  • Aby dostać się na wybrany przez siebie kierunek studiów, należy zdać maturę ze wskazanych przez uczelnię przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

  • W tej sytuacji nie powinno dziwić, że matura "straszy" wszystkich zainteresowanych: uczniów, rodziców i nauczycieli, a dodatkowe zajęcia - uzupełniające szkolną wiedzę - wydają się być niezbędnym elementem przygotowań zarówno do egzaminu maturalnego jak i studiów.

Przyjdź lub zadzwoń !

ul. Marszałkowska 9 (I piętro)
tel/fax (17) 8611718, 607994040
adres ukryty
35-215 Rzeszów